Bán dịch vụ theo tiến độ cho khách hàng theo mô hình chữ U

Blog 317
Thông tin phải luôn sẵn sàng từ căn bản, đến những thông tin được phân quyền đầy đủ cho những người phụ trách ở các bộ phận liên đới.

Người Kinh doanh đã thuyết phục được Khách hàng và Khách hàng đồng ý thanh toán ngay khoản tạm ứng. Sau đó Khách hàng được giới thiệu thông tin đến bộ phận thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện kỹ thuật. 

Tuy nhiên công việc này, thực hiện nhiều lần và kéo dài nhiều tháng. Vì vậy phải thực hiện thu phí tạm ứng nhiều đợt tiếp theo, Dịch vụ và kỹ thuật thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ hoàn thành từng giai đoạn khác nhau

Nếu mọi việc suôn sẻ thì không có gì phải bàn. Nhưng trong qúa trình thực hiện Khách hàng hoặc bên cung cấp điều chỉnh thời gian để đáp ứng tùy vào các điều kiện thay đổi từ hai bên. Vậy lúc này ba đối tượng liên quan Kinh doanh, Bán hàng, Kế toán, Dịch vụ hoặc Kỹ thuật... làm thế nào để không mất mát thông, dễ dàng theo dõi tiến độ của những người thực hiện liên quan hoặc các yêu cầu mới của Khách hàng được điều chỉnh như thế nào.

 Mô hình bán hàng theo tiến độ

Để giải quyết vấn đề này. Phần mềm ERP do Chips triển khai theo đặt hàng cho nhiều đơn vị, đã và đang đáp ứng hiệu quả sử dụng và linh hoạt nâng cấp theo nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.

Nguồn: Chips.

Powered by Froala Editor