Đội dự án Chips ERP đến trực tiếp nhà máy SKM VN để phân tích yêu cầu thực tế của Khách hàng

Blog 1312

Để một Hệ thống ERP - Phần mềm quản lý sản xuất hoạt động tốt, đáp ứng với yêu cầu của các nhà máy thì Chips luôn ưu tiên việc đội dự án đi thực tế tại nhà máy sản xuất, trao đổi trực tiếp với các quản lý, nhân viên, kỹ sư vận hành máy để có thể tìm hiểu và cung cấp đến Khách hàng một giải pháp hiệu quả nhất. Sau đây là một số hình ảnh làm việc tại SKM VN.

Kế hoạch triển khai tại bộ phận văn phòng.

Thực tế, trao đổi từng vị trí phụ trách trong sản xuất.

Hình ảnh nhà máy SKM VN