Hướng dẫn lựa chọn giao diện mẫu Web đẹp có sẵn, có tới 47,500+

Blog 927
Dành 3 ngày lựa chọn, nghiền ngẫm... Sau đó đưa ra những yêu cầu súc tích và cần thiết nhất cho nhà phát triển. Từ đó nhà phát triển sẽ tư vấn, gọt dũa trên ý tưởng đó để đưa ra cái mà chúng ta đạt được là Đẹp + Đáp ứng tiện ích.

Truy cập vào https://themeforest.net/ và tìm cho mình 1 giao diện hợp lý và từ giao diện này trao đổi với nhà phát triển sẽ làm ý tưởng chúng ta triển khai nhanh hơn, tiết kiệm chi phí thiết kế. Hoặc bạn có thể vào kho thư viện của Chips tại https://giowebsite.com/ để có thể tìm kiếm ý tưởng phù hợp với thị trường Việt Nam