Mừng tập thể Chips vượt qua Covid, Mừng Noel, Chào đón năm 2022 tại Cần Giờ