Chuyển hình PNG, JPG thành WebP có dung lượng file giảm 34%, mà vẫn giữ nguyên chất lượng

Blog 635
Dùng định dạng hình WebP plug-in cho Photoshop, để tối ưu dung lượng hình ảnh giảm tới 34% mà vẫn giữ nguyên chất lượng so với PNG, JPG...

Powered by Froala Editor