Công nghệ Node.js và thế mạnh của nó?

Blog 188
Thời điểm 2016, Chips quyết định sớm đưa Công nghệ Node.js vào triển khai các dự án có quy mô lớn, đây là quyết định táo bạo và đột phá của Chips.

Khi tôi viết bài này thì chúng tôi - Chips đã có một thời gian dài phát triển và ăn nằm với Công nghệ Node.Js từ đầu năm 2016

Vậy Node.js là gì?

* Node.js là một công nghệ môi trường máy chủ thời gian thực

* Node.js hoàn toàn miễn phí

* Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau ( Linux, Windows, Unix, Mac OS X, v.v...)

* Node.js sử dụng JavaScript trên máy chủ

Để tiết kiệm chi phí và vận hành chăm sóc cho từng khách hàng nhanh chóng, chúng tôi nghiêm cứu và cho ra đời gói hosting Node.js: https://chips.vn/products/cloud/hosting-node-js

Cho tới 2019 IBM đã dành riêng một mục trên Website của họ để dành sự tin cậy cho công nghệ linh hoạt này.

Các dự án Chips triển khai cho Khách hàng từ 2016, đã và đang tiếp tục mở rộng, công nghệ giúp Chips vượt qua 100% các dự án có độ phức tạp như:

ERP - Giải pháp quản lý tổng thể nhà máy sản xuất cơ khí chính xác của Nhật Bản

ERP - Giải pháp tím kiếm chủng loại máy bơm dựa trên bản đồ đề xuất hình học không gian

v.v...