Tên Miền

.io

Tên miền Quốc tế 

Chưa bao gồm VAT

(* )Tên miền .io chỉ cho phép gia hạn ở chế độ tự động trước khi hết hạn 1 tháng. Vì vậy, Quý khách vui lòng gia hạn trước thời hạn 1 tháng để tránh domain bị khóa gia hạn.

Đăng ký
1.627.000 VND
/12tháng
.vn

Tên miền VN phổ biến nhất

Đăng ký mới ( Năm 1)
750.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
825.000 VND
/12tháng
gia hạn
495.200 VND
/12tháng
.com

Tên miền Quốc tế phổ biến nhất

Đăng ký mới ( Năm 1)
399.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
399.000 VND
/12tháng
.com.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
650.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
715.100 VND
/12tháng
gia hạn
387.500 VND
/12tháng
.edu.vn

Tên miền dành Giáo dục

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
517.500 VND
/12tháng
gia hạn
275.400 VND
/12tháng
.org

Tên miền VN phổ biến nhất

Đăng ký mới ( Năm 1)

399.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
399.000 VND
/12tháng
.gov.vn

Tên miền dành cho Chính phủ 

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
517.500 VND
/12tháng
gia hạn
397.500 VND
/12tháng
.net

Tên miền  Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

439.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
439.000 VND
/12tháng
.biz

Tên miền Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

509.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
509.000 VND
/12tháng
.net.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
650.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
691.000 VND
/12tháng
gia hạn
387.500 VND
/12tháng
.com.au

Tên miền VN phổ biến nhất

Đăng ký mới 2 năm

Tạm ngưng đăng ký mới.

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
1.874.600 VND
/24tháng
.best

Tên miền Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)
509.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
509.000 VND
/12tháng
.co

Tên miền  Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

814.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
814.000 VND
/12tháng
.info

Tên miền Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

619.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
619.000 VND
/12tháng
.ac.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

Đăng ký
517.500 VND
/12tháng
gia hạn
275.400 VND
/12tháng