Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ tiêu chuẩn cs1.2x4x80x8hx5d)
1,474,200 VND
/1 tháng
Tiết kiệm ce2.1x1x20
129,000 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

(Phí chưa bao gồm VAT)

Tiết kiệm ce2.2x2x20
350,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

2 GB RAM

20 GB SSD

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ tiêu chuẩn cs1.1x2x20x8hx5d
667,800 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1 ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ căn bản cb1.1x1x20x5p
556,500 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1 ip

Lưu lượng tải không giới hạn

 Hỗ trợ căn bản

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ nâng cao (ca1.1x1x20x24hx7d)
834,750 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

20GB sao lưu tự động với Veeam license

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ tiêu chuẩn cs1.1x1x20x5p
645,000 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất 

(Phí chưa bao gồm VAT)

Managed mc1.2x1x20x5p
1,600,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu tự động "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

Hỗ trợ nâng cao (ca1.2x1x20x24hx7d)
1,600,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

20GB sao lưu tự động với Veeam license

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ nâng cao ca1.2x2x80x8p
1,629,600 VND
/1 tháng

2 vCPU

2 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất 

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ nâng cao ca1.6x6x80x8p
2,973,600 VND
/1 tháng

6 vCPU

6 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất 

(Phí chưa bao gồm VAT)