Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

Email Server Riêng

Email Server Riêng Email Server Riêng
Email Server Riêng Email Server Riêng
Email Server Riêng Email Server Riêng
Email Server Riêng Email Server Riêng

CHIPS Co., Ltd là đơn vị tiên phong xây dựng hệ thống Email chạy trên Server riêng hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu phức tạp nhất của doanh nghiệp.

 Email Server Riêng là giải pháp Email dành cho các công ty có nhu cầu:

Bảo mật và tốc độ mức cao nhất vì CHIPS Co., Ltd setup chỉ một dịch vụ email trên hệ thống server riêng độc lập cho mỗi khách hàng.
Được cấp một IP riêng cho Email server.
Tốc độ cực nhanh - ổn định - liên tục - an toàn
Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys
Đáp ứng số lượng Email không giới hạn đầy đủ tính năng kỹ thuật của Email offline, Webmail, Outlook, Mobile Phone.
Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên, Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email.
Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline.
Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng.
Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng(Trưởng phòng kiểm soát được nhân viên hay Giám đốc kiểm soát được trưởng phòng lẫn nhân viên).
Chống được Virus, Spam cực kỳ hiệu quả.
Best seller
999.000đ x 03 tháng
949.000đ x 06 tháng
899.000đ x 12 tháng
869.000đ x 24 tháng
3.000.000đ x 03 tháng
2.850.000đ x 06 tháng
2.700.000đ x 12 tháng
4.000.000đ x 03 tháng
3.800.000đ x 06 tháng
3.600.000đ x 12 tháng
6.000.000đ x 03 tháng
5.700.000đ x 06 tháng
5.400.000đ x 12 tháng
300GB
Dung Lượng
500GB
Dung Lượng
1000GB
Dung Lượng
2000GB
Dung Lượng
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Email forwarder
Unlimited
Email forwarder
Unlimited
Email forwarder
Unlimited
Email forwarder
Unlimited
Mail list
Unlimited
Mail list
Unlimited
Mail list
Unlimited
Mail list
5
Add-on Domain
7
Add-on Domain
10
Add-on Domain
15
Add-on Domain
1
Private IP
1
Private IP
1
Private IP
1
Private IP
Mã Hóa SSL Mã Hóa SSL Mã Hóa SSL Mã Hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky
Catch all Catch all Catch all Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP
Backup Miễn phí dữ liệu mail 6 tháng gần nhất
Giảm 10% đăng ký mới/gia hạn 1 năm
Giảm 5% đăng ký mới/gia hạn 6 tháng
Giá trên chưa gồm VAT

 1. Dịch vụ bổ sung
  +
  100G HDD Email Server
  576.000đ x 12 tháng
  250G HDD Email Server
  1.080.000đ x 12 tháng
  500G HDD Email Server
  2.880.000đ x 12 tháng