Chips Quettin Starter

Số ượng: 150/ tin bài/ tháng

Quettin APIs: 01 Website

Nguồn tin tức: Kho Quettin

Yêu cầu thêm nguồn: 01 site

Báo cáo phân tích

99.99% Uptime

Chips Hỗ trợ qua Site

Tích hợp miễn phí Website Chips phát triển

Chi phí 500.000 vnd với 1 tháng

Chi phí 299.000 vnd với 12 tháng

3,588,000 VND
/ 12tháng
Chips Quettin Pro

Số ượng: 800/ tin bài/ tháng

Quettin APIs: 01 Website

Nguồn tin tức: Kho Quettin

Yêu cầu thêm nguồn:50 site

Báo cáo phân tích

99.99% Uptime

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Tích hợp miễn phí Website Chips phát triển

Tích hợp có phí đối với Wordpress, ASP.NET

8,000,000 VND
/ 1tháng
© 2009 - 2022 Chips. All rights reserved.