Microsoft 365 Business Basic

1 người dùng / tháng

50GB/email

name@yourcompany.com

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người

Word, Excel và PowerPoint

Phiên bản Cloud

Giá miễn thuế.

Giá hãng: USD$3 từ 01/03/2022

70,500 VND
/ 1tháng
Microsoft 365 Business Standard

1 người dùng /tháng

50GB/email

name@yourcompany.com

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người

Word, Excel và PowerPoint

Phiên bản Cloud,PC, Mac

Giá miễn thuế.

Giá hãng: USD$10.00

236,000 VND
/ 1tháng
Onedrive for Business Plan 2

OneDrive for Business (Plan 2)

USD$10.00 người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)

Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn*

Giá chưa bao gồm thuế.

236,000 VND
/ 1tháng
© 2009 - 2022 Chips. All rights reserved.