HDDT100_TT78
130,000 VND
/12 tháng

Gói 100 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)

HDDT500_TT78
530,000 VND
/12 tháng

Gói 500 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)

HDDT1000_TT78
830,000 VND
/12 tháng

Gói 1.000 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)

HDDT2000_TT78
1,250,000 VND
/12 tháng

Gói 2.000 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)