Chips Giowebsite 1
299,000 VND
/1 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

Hỗ trợ cắt logo, sửa giao diện, màu sắc, up tin ban đầu: 3 ngày.

1 Web bán hàng

 Dung lượng 5GB

Tối ưu SEO

Giao diện Mobile

Tích hợp Quettin

Tích hợp Chatlive, fb, Youtube, Analytics

1 Ngôn ngữ

 Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo trì miễn phí

Chips Giowebsite 2
499,000 VND
/1 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

Hỗ trợ cắt logo, sửa giao diện, màu sắc, up tin ban đầu: 5 ngày.

Có thể yêu cầu mở rộng

1 Web bán hàng,blog

 Dung lượng 5GB

Tối ưu SEO

Giao diện Mobile

Miễn phí Tools Quettin

Tích hợp quản lý bán hàng tập trung: CloudERPs SCM

Tích hợp Chatlive, fb, Youtube, Analytics

2 Ngôn ngữ (VN,EN)

 Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo trì miễn phí

Dịch vụ cho thuê website( Business Basic)
3,588,000 VND
/12 tháng