2018-2021 Một chặng đường cùng nhau, đối tác đến từ xư sở kim chi Korea