Đối tác Viettel IDC thăm văn phòng Chips và thảo luận hợp tác chiến lược về hạ tầng máy chủ Cloud