Hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử là gì? Ưu và nhược điểm

Blog 227
Trong hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử, các bên sử dụng thư điện tử để tiến hành các giao dịch, các bước phổ biến.

Hình minh hoạ (Nguồn: dww)

Hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử

Khái niệm

Hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử là hình thức hợp đồng điện tử được sử dụng phổ biến trong các giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), đặc biệt là trong các giao dịch thương mại điện tử quốc tế. 

Trong hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử,các bên sử dụng thư điện tử để tiến hành các giao dịch, các bước phổ biến thường bao gồm: chào hàng, hỏi hàng, đàm phán về các điều khoản của hợp đồng như qui cách phẩm chất, giá cả, số lượng, điều kiện cơ sở giao hàng… 

Qui trìnhgiao dịch, đàm phán,kíkết và thực hiện hợp đồng tương tự qui trìnhgiao dịch truyền thống, điểm khác biệt là phương tiện sử dụng để thực hiện giao kết hợp đồng là máy tính, mạng Internet và email. 

Trong đó

Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam qui định: Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo qui định của Luật này .

Thông điệp dữ liệu cũng được qui định cụ thể là thông tin được tạo ra, được gửi đi và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử .

Cũng theo đó, phương tiện điện tử được qui định là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự .

Ưu và nhược điểm của hợp đồng điện tử hình thành qua thư điện tử

Hình thức giao kết hợp đồng điện tử qua email có ưu điểm nổi bật là truyền tải được nhiều chi tiết, nhiều thông tin, tốc độ giao dịch nhanh, chi phí thấp, phạm vi giao dịch rộng. 

Tuy nhiên, hình thức này có một nhược điểm là tính bảo mật cho các giao dịch và khả năng ràng buộc trách nhiệm của các bên còn thấp. 

Hợp đồng này thường được thiết lập qua nhiều email trong quá trình giao dịch, tuy nhiên, các bên thường tập hợp thành một hợp đồng hoàn chỉnh sau quá trình giao dịch để thống nhất lại các nội dung đã nhất trí trong quá trình đàm phán. 

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, 2009, Đại học Ngoại Thương)

Nguồn: Diệu Nhi (https://vietnambiz.vn/)