Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHÍNH

Đăng ký ngay để trải nghiệm hoặc tùy biến cấu hình dịch vụ bạn muốn
* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

CLOUD SERVER 1

2 VCPU

RAM 1 GB

HDD 20 GB

300,000 VNĐ/THÁNG

CLOUD SERVER 2

2 VCPU

RAM 2 GB

HDD 40 GB

500,000 VNĐ/THÁNG

CLOUD SERVER 3

3 vCPU

RAM 2GB

HDD 60GB

700,000 VNĐ/THÁNG

CLOUD SERVER 4

4 vCPU

RAM 4GB

HDD 80GB

1,100,000

CLOUD SERVER 5

6 vCPU

RAM 8GB

HDD 150GB

1,900,000 VNĐ/THÁNG

CLOUD SERVER 6

8 vCPU

RAM 8GB

HDD 300GB

2,400,000 VNĐ/THÁNG

CLOUD SERVER 7

18 vCPU

RAM 8GB

HDD 500GB

3,000,000 VNĐ/THÁNG

CLOUD SERVER 8

32 vCPU

RAM 16GB

HDD 900GB

5,900,000 VNĐ/THÁNG

Hãy liên hệ 0966966 247 để được tư vấn hay mở rộng gói dịch vụ theo nhu cầu