Kinh Doanh (Sales)

(02) 866 815 388

Hỗ Trợ (Support)

(02) 866 815 389

SSL Protection

Bảo mật và Tăng độ tin cậy cho Web

Chips.vn là đối tác với các công ty hàng đầu công nghệ bảo mật chứng thực SSL để cung cấp đến khách hàng những lựa chọn bảo mật Web tốt nhất. Trong phần triển khai cộng thêm này, một lần nữa giúp khách hàng an toàn web của mình và giúp Web có một thứ hạng cũng như độ tin cậy về giao dịch tốt, nhất là Web E-commerce.

Tôi sử dụng SSL cho cái gì?

  • An toàn những giao dịch online qua thẻ tín dụng ( Visa, Master card...)
  • Bảo vệ những trường đăng nhập và những lớp
  • An toàn email, kết nối thông tin trong tổ chức và chia sẻ tập tin ( files)
  • Bảo vệ gửi thông tin và nhận thông tin bằng thiết bị di động ( mobile)
  • Bảo vệ gửi tệp( file) qua https, ftp, và nền tảng đám mây

Basic SSL

SSL Type Issuance Site Seal Price
Immediate Static $25 Order Now
Rapid SSL Wild Card Immediate Static $249 Order Now