Khách hàng tiêu biểu


Dược Việt Y
SKMVN
WINDY
OHNOSEIKO - JAPAN
FSC- Sở Ngoại Vụ TP.HCM
Bac A Bank

Doanh Nghiệp Nước Ngoài

Nakano
Hanwa-jp
SKMVN
Australia Blue Star
TIEN THINH INTERNATIONAL
OHNOSEIKO - JAPAN
SEYANG

Cơ Quan Nhà Nước

G30
XOSOBINHDUONG
FSC- Sở Ngoại Vụ TP.HCM
HEF
Ho Chi Minh City
XOSOLONGAN
XOSOTRAVINH
XOSOTAYNINH

Doanh Nghiệp Trong Nước

CHỨNG KHOÁN VIETSC
VPMILK
THTAUDIT
MG Tiền Giang
HBS
Ausimpex
Altisss
Long Thinh
AWSVietNam
Tigernet
HTCOVN
Dawu
VCSC
ShinYi
Atz
Amsito
HomeQ
NKN
YTAMDUONG
FreshStore
Dược Việt Y
Hải Sản Hoàng Gia
CHỨNG KHOÁN BETA
Seazen
TÂM GIA AN
MÔI TRƯỜNG VỆ SINH - SAFE
PARIS BLEU
THÁI VIỆT
ANHANHSAIGON
WINDY
SMYOU
AN TOÀN NHƯ Ý
PHÂN BÓN
TAMLOG
Bac A Bank