Khách hàng tiêu biểu


XOSOBINHDUONG
Nakano
Dawu
Dược Việt Y
SKMVN
MG Tiền Giang
Vinacafe
WINDY
OHNOSEIKO - JAPAN
FSC- Sở Ngoại Vụ TP.HCM
HEF
Bac A Bank

Doanh Nghiệp Nước Ngoài

Nakano
KSK
Hanwa-jp
SKMVN
Australia Blue Star
OHNOSEIKO - JAPAN
SEYANG

Cơ Quan Nhà Nước

G30
XOSOBINHDUONG
Vinacafe
FSC- Sở Ngoại Vụ TP.HCM
HEF
Ho Chi Minh City
XOSOLONGAN
XOSOTRAVINH
XOSOTAYNINH

Doanh Nghiệp Trong Nước

CHỨNG KHOÁN VIETSC
VPMILK
HBS
Altisss
Long Thinh
AWSVietNam
Tigernet
HTCOVN
Dawu
VCSC
ShinYi
Atz
Amsito
NKN
YTAMDUONG
FreshStore
Dược Việt Y
Hải Sản Hoàng Gia
MG Tiền Giang
CHỨNG KHOÁN BETA
AN TOÀN NHƯ Ý
TÂM GIA AN
MÔI TRƯỜNG VỆ SINH - SAFE
PARIS BLEU
THÁI VIỆT
ANHANHSAIGON
WINDY
SMYOU
Seazen
THTAUDIT
PHÂN BÓN
TAMLOG
Bac A Bank