1. Phạm vụ áp dụng

Điều khoản dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ: Tên miền, Cloud Hosting, Cloud Server Email, Chứng chỉ bảo mật ssl giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ CHIPS.

2. Đăng ký và sử dụng dịch vụ

2.1. Tên miền


2.2. Hosting, Email

- Khách hàng phải tự bảo quản mọi thông tin tài khoản, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, không được tự ý sang nhượng, cho, tặng, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi

- Không được lưu trữ, truyền tải các thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích nói xấu, vi phạm pháp luật, đi ngược lại đường lối chính trị của nước Việt Nam và các nước khác hoặc các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo…vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

- Không được lưu trữ, truyển tải các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc liên quan đến những các nội dung vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, và những quyền sở hữu của bất kỳ bên nào.

- Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống như sử dụng các chương trình chiếm tài nguyên hệ thống liên tục, các tool auto dưới mọi hình thức.

- Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nội dung các email được gửi đi và không sử dụng để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL hoặc các chương trình, mã nguồn mail client gây ảnh hưởng đến hệ thống. Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các email gửi đi phù hợp với văn hóa, pháp luật Việt Nam đặc biệt là Luật công nghệ thông tin và dưới các hình thức an toàn.

3. Cam kết chất lượng dịch vụ


4. Trường hợp có nội dung mâu thuẫn giữa Phụ lục này và Hợp đồng ký kết trực tiếp giữa Chips – Khách hàng, các bên ưu tiên lựa chọn Hợp đồng trực tiếp.

Powered by Froala Editor