Quyền riêng tư rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách riêng tư này làm rõ việc dữ liệu của người dùng được Chips xử lý, dữ liệu đó được xử lý cho mục đích gì.

Chips  thực hiện, duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của Chips, mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu có tính chất riêng tư của Khách hàng.

Thu thập thông tin người dùng

Chúng tôi sử dụng dữ liệu người dùng như thế nào
Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu người dùng
Truy cập và quản lý dữ liệu người dùng như thế nào
Cookies và những công nghệ tương tựPowered by Froala Editor