Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi lớn về thói quen khám và chữa bệnh, thay đổi thói quen đi lại và chờ đợi. Chính vì thế Chips mang nền tảng công nghệ số hóa, hiện đại hóa các quy trình, quản lý dữ liệu, tiếp cận, chia sẻ và di động linh hoạt trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Từ đó cải tiến về chất lượng, chi phí và hiệu quả.

Powered by Froala Editor