Dự án thúc đẩy giao thương giữa Nông dân và Thương lái dựa trên việc Kết nối tự động truy xuất nguồn gốc và đánh giá tự động mức độ tin cậy

CSR 218
Dự án giúp thúc đẩy ngành nông nghiệp và giúp người tiêu dùng có cái nhìn và đánh gía sản phẩm nông nghiệp đang sử dụng có đảm bảo sức khỏe hay không.