Dự án thúc đẩy giao thương giữa Nông dân và Thương lái dựa trên việc Kết nối tự động truy xuất nguồn gốc và đánh giá tự động mức độ tin cậy

CSR 340