Dự án ứng dụng mobile App "Triển Khai Thông Tin PNS" Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất"

Sự Kiện 680

 Hệ thống triển khai thông tin thông qua Mobile App

 Triển khai khảo sát (survey) thông qua Mobile App

Nhận, xác nhận, xem báo cáo qua Mobile App

Giảm thời gian, tăng mức độ tin cậy và chính xác.

Màn hình đăng nhập trên PC

 

 

Một số giao diện báo cáo


 


Powered by Froala Editor