Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất (MRP)

Sự Kiện 1497
Từ 2016, Chips là đơn vị tiên phong đưa công nghệ phần mềm Node.JS vào triển khai các hệ thống ERP, giải quyết linh hoạt các yêu cầu phức tạp cho các nhà máy sản xuất cơ khí chính xác Nhật Bản.


Sơ đồ tổng quan MRP

Biểu đồ theo dõi khối lượng công việc chung


Biểu đồ sản xuất thời gian thực, bố trí ngay khu vực nhà máy.


Powered by Froala Editor