Yêu cầu các website thương mại điện tử bán hàng phải đăng ký với Bộ Công Thương.

Luật Công Nghệ Thông Tin 397

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử, các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hoạt động thương mại điện tử bán hàng cần phải thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc các nhân đã được cấp mã số thuế các nhân

- Có website tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.
 

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương những thông tin bao gồm:

- Tên miền của website thương mại điện tử

- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website

- Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân

- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế các nhân của cá nhân

- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website điện tử

- Các thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Công Thương