Nhu cầu gửi mail số lượng lớn có kiểm soát, thống kê đã đọc, đã nhấp chuột, đã hủy đăng ký

Blog 127
Thống kê được email : Đã đọc, đã nhấp chuột, đã hủy đăng ký và các báo cáo khác khi gửi thông báo, marketing, khuyến mãi cho Khách hàng
Demo Video 3.15 phút cách gửi email số lượng lớn
Thống kê: Đã đọc, đã nhấp chuột, đã hủy đăng ký...
Nhu cầu gửi mail số lượng lớn có kiểm soát và tiện lợi như: 
1. Thông báo dịch vụ mới
2. Thông báo khuyến mãi
3. Thông báo nghỉ lễ, Tết

Powered by Froala Editor

Nguồn: Nguyễn Văn Lượng