Module chấm công, tính công
theo giờ hoặc theo dạng khoán sản phẩm

1.1 Phát triển hệ thống kết nối camera thông minh, ghi nhận thời gian vào ra của công nhân viên:
- Yêu cầu cung cấp 2 camera thông minh nhận diện khuôn mặt tại cổng công ty ứng với 2 chiều, công nhân đi vào và ra khỏi công ty.
- Ứng dụng sẽ lấy thông tin từ 2 camera trên để ghi nhận tương ứng time vào/ra.
- Để tránh trường hợp camera hư hỏng, hoặc có sai sót trong quá trình nhận diện tự động thì ứng dụng vẫn sẽ có form ghi nhận manual time vào làm và ra khỏi công ty của công nhân.

1.2 Quản lý danh sách ca làm việc, đăng ký ngày nghỉ:
- Tên ca làm việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc ca.
- Lịch làm việc trong tháng, nhân sự sẽ đăng ký các ngày nghỉ trên đây

1.3 Quản lý danh sách khoán việc theo sản phẩm:
- Quản lý giá sản phẩm khoán.
- Chỉ định ngày khoán cho một công nhân viên cụ thể (Tiềng công lúc này sẽ tính theo sản phẩm chứ không tính theo giờ nữa).
- Ghi nhận doanh số (SL sản phẩm hoàn thành) theo ngày


Hệ thống nhận diện khuôn mặt và ghi nhận thời gian vào/ ra công ty.


Khai báo thông tin nhân sự ban đầu

 

Nếu có thắc mắc nào liên quan đến giải pháp chấm công thông minh, hãy liên hệ với Chips nhé: