Phần mềm ứng dụng tìm kiếm biên độ thông số kỹ thuật trong sản xuất và lắp ráp máy bơm công nghiệp

Blog 270
Chips là đơn vị đầu tiên và duy nhất triển khai ứng dụng để thay thế các công cụ nước ngoài như Wilo, Ebara. Ngoài ra phục vụ các nhu cầu đặc thù kinh doanh tại Việt Nam. Giúp các công ty sản xuất bơm trong nước khẳng định thương hiệu Việt.

Ứng dụng quản lý & Tìm kiếm xác suất biên độ bơm - Phục vụ cho các Công ty hàng đầu trong việc Sản xuất Máy bơm Công nghiệp.

  Xem biểu đồ kỹ thuật trong việc sản xuất máy bơm công nghiệp

  Giúp nhà quản lý, bộ phận kỹ thuật, bộ phận bán hàng & đại lý tìm kiếm và xử lý thông tin nhanh.

  Thống kê & quản lý được bơm sản xuất và bán ra trên thị trường.

 Sản phẩm duy nhất ở VN cạnh tranh trực tiếp với các Ứng dụng hàng đầu như Wilo, Ebara