Bảo mật và Tăng độ tin cậy cho Web

Tôi sử dụng SSL cho cái gì?