Chips | ERP Software Solution, Phần mềm ERP, Web App, Mobile App>

Chips

Chips

Ứng dụng quản lý & Tìm kiếm xác suất biên độ bơm - Phục vụ cho các Công ty hàng đầu trong việc Sản xuất Máy bơm Công nghiệp.

  Xem biểu đồ kỹ thuật trong việc sản xuất máy bơm công nghiệp

  Giúp nhà quản lý, bộ phận kỹ thuật, bộ phận bán hàng & đại lý tìm kiếm và xử lý thông tin nhanh.

  Thống kê & quản lý được bơm sản xuất và bán ra trên thị trường.

 Sản phẩm duy nhất ở VN cạnh tranh trực tiếp với các Ứng dụng hàng đầu như Wilo, Ebara