Dịch vụ cấp phép website (Hai ngôn ngữ, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6)
200.000 VND
/1 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

1 Website 

Hosting: Không bao gồm

Giao diện Mobile

2 Ngôn ngữ

Bảo trì kỹ thuật miễn phí

Dịch vụ cấp phép website (Đơn ngôn ngữ, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6)
1.200.000 VND
/12 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

1 Website 

Hosting: Không bao gồm

Giao diện Mobile

1 Ngôn ngữ

Bảo trì kỹ thuật miễn phí

Phần mềm Chips Giowebsite 1
299.000 VND
/1 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

1 Website 

 Hosting miễn phí đi kèm: 5GB

Giao diện Mobile

1 Ngôn ngữ

Bảo trì kỹ thuật miễn phí

Phần mềm Chips Giowebsite 2
499.000 VND
/1 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

1 Website 

 Hosting miễn phí đi kèm: 5GB

Giao diện Mobile

2 Ngôn ngữ

Bảo trì kỹ thuật miễn phí