DV Positive SSL Single -Expert Support
675.000 VND
/12 tháng

Single Domain

Bảo hiểm: 10.000 USD

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

Cấp phát ngay

24x7 Expert Support

DV Positive Wildcard SSL -Standard Support
2.200.000 VND
/12 tháng

Single Domain

All Sub-Domains

Bảo hiểm: 10.000 USD

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

 Cấp phát ngay

 Hỗ trợ tiêu chuẩn/ Standard support

DV Positive Wildcard SSL -Expert Support
3.500.000 VND
/12 tháng

Single Domain

All Sub-Domains

Bảo hiểm: 10.000 USD

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

 Cấp phát ngay

24x7 Expert Support

SSL EV Standard Support
3.500.000 VND
/12 tháng

Single Domain

Bảo hiểm: 1.000.000 USD

Cấp độ bảo mật mạnh nhất

Chức năng Green Adress Bar

1- 3 ngày phát hành

 Hỗ trợ tiêu chuẩn/ Standard Support

SSL EV Expert Support
5.358.000 VND
/12 tháng

Single Domain

Bảo hiểm: 1.000.000 USD

Cấp độ bảo mật mạnh nhất

Chức năng Green Adress Bar

1- 3 ngày phát hành

24x7 Expert Support