DV Positive SSL Single -Expert Support
675,000 VND
/12 tháng

Single Domain

Bảo hiểm: 10.000 USD

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

Cấp phát ngay

24x7 Expert Support

DV Positive Wildcard SSL -Standard Support
2,200,000 VND
/12 tháng

Single Domain

All Sub-Domains

Bảo hiểm: 10.000 USD

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

 Cấp phát ngay

 Hỗ trợ tiêu chuẩn/ Standard support

DV Positive Wildcard SSL -Expert Support
3,500,000 VND
/12 tháng

Single Domain

All Sub-Domains

Bảo hiểm: 10.000 USD

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

 Cấp phát ngay

24x7 Expert Support

SSL EV Standard Support
3,500,000 VND
/12 tháng

Single Domain

Bảo hiểm: 1.000.000 USD

Cấp độ bảo mật mạnh nhất

Chức năng Green Adress Bar

1- 3 ngày phát hành

 Hỗ trợ tiêu chuẩn/ Standard Support

SSL EV Expert Support
5,358,000 VND
/12 tháng

Single Domain

Bảo hiểm: 1.000.000 USD

Cấp độ bảo mật mạnh nhất

Chức năng Green Adress Bar

1- 3 ngày phát hành

24x7 Expert Support