sc1.1x1

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

200,000 VND
/ 1tháng
sc1.2x1

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

350,000 VND
/ 1tháng
sc1.2x2

2 vCPU

2 GB RAM

40 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

550,000 VND
/ 1tháng
sc1.4x4

4 vCPU

4 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

1,100,000 VND
/ 1tháng
sc1.6x6

6 vCPU

6 GB RAM

100 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

1,650,000 VND
/ 1tháng
sc1.8x8

8vCPU

8 GB RAM

150 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

2,200,000 VND
/ 1tháng
sb1.4x8

4 vCPU

8 GB RAM

100 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

1,600,000 VND
/ 1tháng
sb1.8x16

8 vCPU

16 GB RAM

150 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

2,500,000 VND
/ 1tháng
Customized cb1.1x2x20x5p

1 vCPU

2 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

(Phí chưa bao gồm VAT)

409,500 VND
/ 1tháng
Customized cc1.2x2

2 vCPU

2 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

(Phí chưa bao gồm VAT)

612,500 VND
/ 1tháng
Customized cb1.4x8

4 vCPU

8 GB RAM

200 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

(Phí chưa bao gồm VAT)

2,205,000 VND
/ 1tháng
Customized cb1.4x16

4 vCPU

16 GB RAM

200 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

3,045,000 VND
/ 1tháng
Managed cc1.1x1x20x5p

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ mở rộng ngoài giờ hành chính

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản gần nhất 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

(Phí chưa bao gồm VAT)

645,000 VND
/ 1tháng
Managed mc1.2x1x20x5p

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu tự động "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

1,600,000 VND
/ 1tháng
Managed mc1.2x2x40x5p

2 vCPU

2 GB RAM

40 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ mở rộng ngoài giờ hành chính

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản gần nhất

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

(Phí chưa bao gồm VAT)

1,900,000 VND
/ 1tháng
Managed mb1.4x2x40x5p

4 vCPU

2 GB RAM

40 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

Bandwidth: Unlimited

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

(Phí chưa bao gồm VAT)

2,280,000 VND
/ 1tháng
Managed mb1.4x6

4 vCPU

6 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu tự động "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

3,600,000 VND
/ 1tháng
Managed mc1.6x6

6 vCPU

6 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

3,900,000 VND
/ 1tháng