Cloud Server
Tiny (ct2.1x1x20)
129,000 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

sc1.2x1
350,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

sc1.8x8
2,200,000 VND
/1 tháng

8vCPU

8 GB RAM

150 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

sb1.4x8
1,600,000 VND
/1 tháng

4 vCPU

8 GB RAM

100 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

sb1.8x16
2,500,000 VND
/1 tháng

8 vCPU

16 GB RAM

150 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Chips Hỗ trợ qua Site

Customized cb1.4x16
3,045,000 VND
/1 tháng

4 vCPU

16 GB RAM

200 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

Căn bản (cb1.1x2x20)
556,500 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

 Hỗ trợ căn bản

20GB sao lưu tự động với Veeam license

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ tiêu chuẩn (cs1.1x2x20x8hx5d)
667,800 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

20GB sao lưu tự động với Veeam license

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ nâng cao (ca1.1x1x20x24hx7d)
834,750 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

20GB sao lưu tự động với Veeam license

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Managed cc1.1x1x20x5p
645,000 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ mở rộng ngoài giờ hành chính

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản gần nhất 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

(Phí chưa bao gồm VAT)

Managed mc1.2x1x20x5p
1,600,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu tự động "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

Managed mc1.2x2x40x5p
1,900,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

2 GB RAM

40 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ mở rộng ngoài giờ hành chính

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản gần nhất

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ nâng cao (ca1.2x1x20x24hx7d)
1,600,000 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Bandwidth Không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

20GB sao lưu tự động với Veeam license

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Managed mb1.4x2x40x5p
2,280,000 VND
/1 tháng

4 vCPU

2 GB RAM

40 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

Bandwidth: Unlimited

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

(Phí chưa bao gồm VAT)

Managed mb1.4x6
3,600,000 VND
/1 tháng

4 vCPU

6 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu tự động "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

Managed mc1.6x6
3,900,000 VND
/1 tháng

6 vCPU

6 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu