Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 1vCPU, 1RAM, 20RootSSD,License Veeam, 20BackupSSD)
667.800 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 1vCPU, 1RAM, 20RootSSD,License Veeam, 20BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 2vCPU, 4RAM, 80RootSSD,License Veeam, 80BackupSSD)
1.474.200 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 2vCPU, 4RAM, 80RootSSD,License Veeam, 80BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt ban đầu /bán cho IT, VMware, 2vCPU, 4RAM, 40RootSSD)
756.000 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt ban đầu /bán cho IT, VMware, 2vCPU, 4RAM, 40RootSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt ban đầu /bán cho IT, VMware, 2vCPU, 2RAM, 40RootSSD)
546.000 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt ban đầu /bán cho IT, VMware, 2vCPU, 2RAM, 40RootSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật nâng cao 24h/Thứ 2-6,T7,CN, VMware, 2vCPU,4RAM,80RootSSD, License Veeam, 80BackupSSD)
1.965.600 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật nâng cao 24h/Thứ 2-6,T7,CN, VMware, 2vCPU,4RAM,80RootSSD, License Veeam, 80BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 2vCPU, 2RAM, 40RootSSD,License Veeam, 40BackupSSD)
1.020.600 VND
/1 tháng

 

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 2vCPU, 2RAM, 40RootSSD,License Veeam, 40BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 2vCPU, 4RAM, 40RootSSD)
907.200 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 2vCPU, 4RAM, 40RootSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 1vCPU, 2RAM, 20RootSSD,License Veeam, 20BackupSSD)
793.800 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 1vCPU, 2RAM, 20RootSSD,License Veeam, 20BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật nâng cao 24h/Thứ 2-6,T7,CN, VMware, 2vCPU,2RAM,80RootSSD, License Veeam, 80BackupSSD)
1.629.600 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật nâng cao 24h/Thứ 2-6,T7,CN, VMware, 2vCPU,2RAM,80RootSSD, License Veeam, 80BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 4vCPU, 8RAM, 80RootSSD,License Veeam, 80BackupSSD)
2.230.200 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 4vCPU, 8RAM, 80RootSSD,License Veeam, 80BackupSSD)

Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt ban đầu /bán cho IT, VMware, 4vCPU,24RAM, 300RootSSD, License Veeam, 300BackupSSD)
4.462.500 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Hỗ trợ kỹ thuật cài đặt ban đầu /bán cho IT, VMware, 4vCPU,24RAM, 300RootSSD, License Veeam, 300BackupSSD)

Hỗ trợ tiêu chuẩn cs1.1x2x20x8hx5d
667.800 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1 ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hỗ trợ tiêu chuẩn cs1.1x1x20x5p
645.000 VND
/1 tháng

1 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất 

(Phí chưa bao gồm VAT)

Managed mc1.2x1x20x5p
1.600.000 VND
/1 tháng

2 vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD Disk Space

Network 300 (Mbps)

10 TB Bandwidth

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Sao lưu tự động "Vewam restore point" 5 bản/1 tuần 

+ Free Giải pháp An toàn, Tối ưu nhu cầu

Hỗ trợ nâng cao ca1.6x6x80x8p
2.973.600 VND
/1 tháng

6 vCPU

6 GB RAM

80 GB SSD Disk Space

300 Mbps băng thông /1ip

Lưu lượng tải không giới hạn

Hỗ trợ nâng cao

Sao lưu Vewam: 5 bản gần nhất 

(Phí chưa bao gồm VAT)