Phần mềm CRM (phần mềm quản lý quan hệ khách hàng) là một Module lớn trong một giải pháp tổng thể ERP, được xây dựng để giúp tổ chức, doanh nghiệp của bạn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đẩy đủ và liên tục, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng. Nhằm giải quyết việc

1. Chăm sóc và duy trì liên lạc bán tự động một cách thông minh, giúp Khách hàng hiệu quả các sản phẩm, giải pháp đã cung cấp và đề xuất những thay đổi nâng cấp theo thời gian của sản phẩm và dịch vụ.

Powered by Froala Editor

Bảng giá đang được cập nhật