CloudERPs PMS Business Starter

Phần mềm nền tảng cloud

Xem bảng danh sách: Cần làm, Đang làm, Đã xong

Tạo và giao việc, theo dõi, xác nhận và trao đổi

Hosting Node.JS#1 3GB SSD VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Giao diện Mobile: Có

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng

100,000 VND
/ 1tháng