Email căn bản
Email 25 Users
126,000 VND
/1 tháng

25 Email

12 GB SSD Disk Space

25 MB attachment

Access via Desktop, Mobile

Support IMAP or POP3

Chips Hỗ trợ qua Site, Email

 Spam, Virus protection

Email 55 Users
222,000 VND
/1 tháng

55 Email

25 GB SSD Disk Space

25 MB attachment

Access via Desktop, Mobile

Support IMAP or POP3

Chips Hỗ trợ qua Site, Email

 Spam, Virus protection

Email 110 Users
430,000 VND
/1 tháng

110 Email

80 GB SSD Disk Space

25 MB attachment

Access via Desktop, Mobile

Support IMAP or POP3

Chips Hỗ trợ qua Site, Email

 Spam, Virus protection

Dịch vụ cho thuê website( Web Business Standard)
5,988,000 VND
/12 tháng

Giao diện đề xuất mẫu

1 Web bán hàng

 Hosting miễn phí đi kèm: 5GB

Giao diện Mobile

2 Ngôn ngữ

 Hỗ trợ kỹ thuật căn bản

Bảo trì miễn phí