Email notification là email được gửi đi tự động hoặc bán tự động thông qua phần mềm với nhiệm vụ cho 1 hành động nào đó vừa được thực thi.

Ví dụ: Email thông báo xuất hóa đơn và gửi cho Khách hàng thành công, email thông báo vừa thực hiện hoàn tất đơn hàng, email xác thực đã thực hiện thành công việc thanh toán hoặc là email cảnh báo vừa có người dùng đăng nhập thành công vào phần mềm....

Email notification chia làm 02 loại: Loại thứ nhất là 1 chiều thường email gửi đi sẽ là noreply@chips.vn; Loại thứ 2 là loại thông báo có phản hồi có thể dùng như support@chips.vn; 

Email notification đáp ứng tích hợp an toàn và gửi số lượng lớn mà vẫn không bị chặn.

Để có thêm thông tin vui lòng gửi email info@chips.vn yêu cầu cho chúng tôi những thắc mắc, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ giải pháp gửi đến cho bạn.

Powered by Froala Editor

Dịch vụ cung ứng phần mềm( Email notification 100.000 email/tháng)
37.800.000 VND
/12 tháng

100.000 emails

SMTP Relay

Tích hợp CRM Business Standard

Email Notifications #1
190.000 VND
/1 tháng

6.000 emails

100 messages / hour

SMTP Relay

Email Tracking and Analytics

5 Days of Log Retention

Email Notifications #2
350.000 VND
/1 tháng

18.000 emails

200 messages / hour

SMTP Relay

Email Tracking and Analytics

5 Days of Log Retention

Email Notifications #3
1.500.000 VND
/1 tháng

50.000 emails/tháng

SMTP Relay

Email Tracking and Analytics

30 Days of Log Retention

Email Notifications #4
3.150.000 VND
/1 tháng

100.000 emails

SMTP Relay

Tích hợp CloudERPs CRM 

Inbound Email Routing

Email Tracking and Analytics

30 Days of Log Retention