Chips Giowebsite 1

Giao diện đề xuất mẫu

Sản phẩm không giới hạn

1 Web bán hàng

 Dung lượng 5GB

Tối ưu SEO

Giao diện Mobile

Tích hợp Quettin

Tích hợp Chatlive, fb, Youtube, Analytics

1 Ngôn ngữ

 Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

299,000 VND
/ 1tháng
Chips Giowebsite 2

Giao diện đề xuất mẫu

Sản phẩm không giới hạn

1 Web bán hàng

 Dung lượng 5GB

Tối ưu SEO

Giao diện Mobile

Tích hợp Quettin

Tích hợp Chatlive, fb, Youtube, Analytics

2 Ngôn ngữ (VN,EN)

 Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

499,000 VND
/ 1tháng