Tại sao nên dùng hóa đơn điện tử Viettel ?

Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp.

Thương hiệu uy tín
Hạ tầng mạng lớn, bảo mật
Triển khai nhanh, chất lượng
Hệ thống Hóa đơn điện tử thông minh, linh hoạt, hiệu quả
Dễ dàng tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng

Powered by Froala Editor

HDDT100_TT78

Gói 100 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)

130,000 VND
/ 12tháng
HDDT500_TT78

Gói 500 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)

530,000 VND
/ 12tháng
HDDT1000_TT78

Gói 1.000 số hóa đơn điện tử

(Phí chưa bao gồm VAT)

830,000 VND
/ 12tháng