Hosting Node.js 1
500,000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

3 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

cPanel License

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Hosting Node.js 2
1,100,000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

10 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

cPanel License

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Hosting Node.js 3
1,600,000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

30 GB SSD Disk Space

20 TB Bandwidth

cPanel License

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting VM Business Basic)
500,000 VND
/1 tháng

Hosting VM Business Basic

5 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Lưu lượng chuyển tải không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu tự động với Veeam license 5 bản/1 tuần 

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)

Hosting VM Business Standard
1,100,000 VND
/1 tháng

Hosting VM Business Basic

10 GB SSD Disk Space

300 Mbps Bandwidth

Lưu lượng chuyển tải không giới hạn

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Sao lưu tự động với Veeam license 5 bản/1 tuần 

Nền tảng VMWare hiệu suất cao

(Phí chưa bao gồm VAT)