Hosting Node.js 1
500.000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

3 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6

Phí dịch vụ Cloud Server (Shared VM UAT 1,Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, 10GB RootSSD)
500.000 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Shared VM UAT 1,Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, 10GB RootSSD)

* Phí cài đặt ban đầu 300.000 vnđ /1 lần khởi tạo.

 

Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Node.js, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 5GB SSD, 5PBackup)
500.000 VND
/1 tháng

Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Node.js, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 5GB SSD, 5PBackup)

Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Node.js, Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 10SSD, 5PBackup)
1.100.000 VND
/1 tháng

 

Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Node.js, Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 10SSD, 5PBackup)