Hosting Node.js 1

3 GB SSD Disk Space

50 GB Bandwidth

Linux, cPanel Pro

Phản ứng nhanh qua điện thoại

Fully Managed/ Bởi IT của Chips

+ Free 2 Backup Liền kề

500,000 VND
/ 1tháng
Hosting Node.js 2

10 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

Linux, cPanel Pro

Phản ứng nhanh qua điện thoại

Fully Managed/ Bởi IT của Chips

+ Free 2 Backup Liền kề

1,100,000 VND
/ 1tháng
Hosting Node.js 3

20 GB SSD Disk Space

20 TB Bandwidth

Linux, cPanel Pro

Phản ứng nhanh qua điện thoại

Fully Managed/ Bởi IT của Chips

+ Free 2 Backup Liền kề

1,600,000 VND
/ 1tháng