Giải pháp IOT giúp ghi nhận nhập/xuất tự động cân tải trọng lớn ngay khi xe nguyên liệu ra/vào kho. Thông tin được gửi về hệ thống phần mềm cloud thời gian thực.

Mô hình hoạt động của Kiểm soát trọng lượng thông qua IOT Cloud

Hình ảnh thực tế: 

Nếu có thắc mắc nào liên quan đến giải pháp chấm công thông minh, hãy liên hệ với Chips nhé: