Bộ thiết bị đo tổng hợp dữ liệu tập trung và cập nhật tự động về phiếu khám trên phần mềm quản lý phòng khám hoạt động trên Cloud.

Thực nghiệm đo các chỉ số KCB từ xa