Powered by Froala Editor

CloudERPs SCM Business Starter

Phần mềm nền tảng cloud

Hosting Node.JS#1 3GB SSD VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Giao diện Mobile: Không

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng

350,000 VND
/ 1tháng
CloudERPs SCM Business Standard

Phần mềm nền tảng cloud

Hosting Node.JS#2 10GB SSD VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Giao diện Mobile: Có

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng

700,000 VND
/ 1tháng
CloudERPs SCM Business Pro

Phần mềm nền tảng cloud

Hosting Node.JS#3 25GB SSD VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Giao diện Mobile: Có

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn + Ưu tiên

Bảo mật tiêu chuẩn+ Mở rộng

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng

1,050,000 VND
/ 1tháng