Ứng dụng được phát triển bởi Công ty cổ phần Chips, nhằm giúp quản lý doanh số và chia sẻ lợi nhuận hợp tác bán cà phê, trà sữa. Giữa nhà phân phối và các đại lý, điểm bán lẻ.


1. Link đăng ký sử dụng: https://teacoffee.chips.vn/

2. Link tải Apple store: https://apps.apple.com/vn/app/chips-teacoffee/id6453361377

3. Link tải Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileappteacoffee