Phần mềm Voting cho ngân hàng.

Hình ảnh phần nềm quản lý tổ chức đai hội đồng cổ đông thường niên

Hình ảnh thực tế sử dụng giải pháp đang được trình chiếu trên tivi hai bên phòng họp