Dịch vụ bảo trì Website #1

 Đảm bảo web hoạt động tốt, liên tục và tránh lỗi xảy ra

 Chủ động khắc phục lỗi bảo mật và kiểm tra định kỳ từ đội ngũ kỹ thuật.

 Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn (Giờ hành chính - thứ 2 dến thứ 6)

 Hướng dẫn sử dụng Web như: thay thế hình ảnh, căn chỉnh hình ảnh, căn chỉnh bài viết và kiến thức quản trị Website

 Chủ động ngăn chặn, khắc phục nếu phát hiện dấu hiệu tấn công dưới mọi hình thức

 Tăng cường bảo mật, chủ động phối hợp đội ngũ IT của khách hàng đưa ra giải pháp và đề xuất để Website đảm bảo hoạt động an toàn hơn

 Tư vấn và trả lời những khúc mắc hoặc vận hành lỗi xảy ra hoặc tư vấn mở rộng Website.

 Cập nhật vá lỗi, khi công nghệ nền tảng nâng cấp (chrome, safari, php, angualar, mysql, centos ...)

 Website 01 ngôn ngữ

500,000 VND
/ 1tháng
Dịch vụ bảo trì Website #2

 Đảm bảo web hoạt động tốt, liên tục và tránh lỗi xảy ra

 Chủ động khắc phục lỗi bảo mật và kiểm tra định kỳ từ đội ngũ kỹ thuật.

 Hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì vận hành và khắc phục sự cố Website 24/7

 Website như: thay thế hình ảnh, căn chỉnh hình ảnh, căn chỉnh bài viết và kiến thức quản trị Website

 Chủ động ngăn chặn, khắc phục nếu phát hiện dấu hiệu tấn công dưới mọi hình thức

 Tăng cường bảo mật, chủ động phối hợp đội ngũ IT của khách hàng đưa ra giải pháp và đề xuất để Website đảm bảo hoạt động an toàn hơn

 Tư vấn và trả lời những khúc mắc hoặc vận hành lỗi xảy ra hoặc tư vấn mở rộng Website.

Cập nhật vá lỗi, khi công nghệ nền tảng nâng cấp (chrome, safari, php, angualar, mysql, centos ...)

 Website 01 ngôn ngữ

800,000 VND
/ 1tháng
Dịch vụ bảo trì Website #3

 Đảm bảo web hoạt động tốt, liên tục và tránh lỗi xảy ra

 Chủ động khắc phục lỗi bảo mật và kiểm tra định kỳ từ đội ngũ kỹ thuật.

 Hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì vận hành & khắc phục sự cố Website 24/7

 Website như: thay thế hình ảnh, căn chỉnh hình ảnh, căn chỉnh bài viết và kiến thức quản trị Website

 Chủ động ngăn chặn, khắc phục nếu phát hiện dấu hiệu tấn công dưới mọi hình thức

 Tăng cường bảo mật, chủ động phối hợp đội ngũ IT của khách hàng đưa ra giải pháp và đề xuất để Website đảm bảo hoạt động an toàn hơn

 Tư vấn và trả lời những khúc mắc hoặc vận hành lỗi xảy ra hoặc tư vấn mở rộng Website.

 Cập nhật vá lỗi, khi công nghệ nền tảng nâng cấp (chrome, safari, php, angualar, mysql, centos ...)

 Website đa ngôn ngữ

1,600,000 VND
/ 1tháng
Bảo trì phần mềm ứng dụng (Chips ERP Business Starter)
1,000,000 VND
/ 1tháng
Bảo trì phần mềm giải pháp tổng thể quản lý sản xuất Chips ERP (Shinyi)

9tr/tháng, do bảo trì 3pm gộp và cần hỗ trợ ban đầu nên đề xuất start từ 6tr.

108,000,000 VND
/ 12tháng