Tên Miền

.com

Tên miền Quốc tế phổ biến nhất

Đăng ký mới ( Năm 1)
299.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

319,000 VND
/ 12tháng
.vn

Tên miền VN phổ biến nhất

Đăng ký mới ( Năm 1)
750.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

450,000 VND
/ 12tháng
.com.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
650.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

350,000 VND
/ 12tháng
.edu.vn

Tên miền dành Giáo dục

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

250,000 VND
/ 12tháng
.gov.vn

Tên miền dành cho Chính phủ 

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

250,000 VND
/ 12tháng
.com.au

Tên miền VN phổ biến nhất

Đăng ký mới 2 năm

Chưa bao gồm VAT

1,040,000 VND
/ 24tháng
.co

Tên miền  Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

Chưa bao gồm VAT

633,000 VND
/ 12tháng
.org

Tên miền VN phổ biến nhất

Đăng ký mới ( Năm 1)

Chưa bao gồm VAT

339,000 VND
/ 12tháng
.net

Tên miền  Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

Chưa bao gồm VAT

319,000 VND
/ 12tháng
.info

Tên miền Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

Chưa bao gồm VAT

446,000 VND
/ 12tháng
.biz

Tên miền Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)

Chưa bao gồm VAT

371,000 VND
/ 12tháng
.net.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
650.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

350,000 VND
/ 12tháng
org.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

250,000 VND
/ 12tháng
.best

Tên miền Quốc tế

Đăng ký mới ( Năm 1)
509.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

509,000 VND
/ 12tháng
.ac.vn

Tên miền Việt Nam

Đăng ký mới ( Năm 1)
470.000 vnd/năm

Chưa bao gồm VAT

250,000 VND
/ 12tháng