Chips cung cấp công cụ quét tin và đăng tự động lên Website của Khách hàng trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Sự kiện 746

Cập nhật tin vào website bằng công cụ Quét tin

 Chủ động lựa chọn, cấu hình nguồn cần lấy tin

 Đáp ứng về mặt thời gian, thống kê, chi phí cập nhật thông tin

 Không phải quản lý con người, báo cáo rõ ràng từ ứng dụng

 Đáp ứng đăng tin dẫn nguồn tốt hơn con người làm

 Mở rộng việc phân loại, lọc tin, lọc từ khóa phục vụ nghiên cứu.

Ngoài ra. Chips còn cung cấp cổng API, để kỹ thuật của đối tác chủ động tích hợp lên bất kỳ môi trường nào cần thiết.


Powered by Froala Editor