HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH VINASA MỞ RỘNG VÀ GẶP GỠ HỘI VIÊN 2023

Sự kiện 1318

Ngày 7/3/2023, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Mở rộng và Gặp mặt đầu xuân năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Vinasa phát biểu Khai mạc
Đầu cầu Hồ Chí Minh
Đầu cầu Hà Nội


Powered by Froala Editor